Hi,


My company is using Infoprint Server to convert spoolfiles to PDF and put
them on the network or send them by email. This works fine, except for the
spoolfiles that are wider than 138 characters.


For example, we have a spoolfile that is 183 characters wide. If we sent this
spoolfile to the network as PDF using Infoprint Server, all characters from
139-183 are cut off and not shown on the PDF.


I tried searching the net for parameters that allow me to configure the width
of the PDF file, but haven't been able to find any. Could anyone guide me to
finding a solution for this problem?


Kind regards,


Erwin Donker

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieen daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden. MJP dynamics B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24399547.

The information contained in this e-mail message is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this message without the consent of the sender. If you are not the intended recipient of this message please delete this message and destroy all copies. We have checked this message for the presence of known viruses. We can not guarantee the proper and complete transmission of the information contained in this message, nor its timely receipt. We can not guarantee the integrity of this message nor that this message is free of viruses, interceptions or interference. MJP dynamics B.V. is registered at the Chamber of Commerce in Rotterdam under number: 24399547.

This thread ...

Follow-Ups:


Return to Archive home page | Return to MIDRANGE.COM home page