Hi,

I am attempting to compile a C++ module (on a V5R3 box)
with the source code in the IFS. According to the "ILE C/C++ Programmers' Guide" (Version 5; SC09-2712-05) an include directory can be specified using INCDIR (Include Directory) command parameter or INCLUDE environment variable.

The problem is:
1. when I specify the include directory in the INCDIR parameter the module is created; no problem;
2. when I specify the include directory using the INCLUDE environment variable the compilation fails;

Compilation (environment/command/error):

0. IFS directory structure:

/my_dir/my_project/syscsrc
/my_dir/my_project/include/syscinc

1. The INCLUDE environment variable:

INCLUDE './include'

I have tried to specify the full (absolute) path name but it fails also.

2. The current directory:
/my_dir/my_project

3. The compilation command:
CRTCPPMOD MODULE(my_lib/mod_name)
SRCSTMF('./syscsrc/mod_name.cpp')

4. The compilation error:

"syscsrc/mod_name.cpp", line 10.10: CZP0836(30) The #include file
"syscinc/sys006i.hpp" is not found.

Of course the file sys006i.hpp exists in syscinc directory, and as I have already mentioned when the compilation is performed using INCDIR instead of INCLUDE everything works perfectly.


It is really very important for me to be able to create the module using INCLUDE env. variable. (The compilation process is the part of the source management system functionality and using INCLUDE env. variable would give the whole solution the required flexibility. But it does not work!!!)


Does anyone know what I am doing wrong?


Thanks,
Darek


**********************************************************************
Niniejsza wiadomosc moze zawierac informacje poufne i/lub kierowane tylko do okreslonego adresata i jest przeznaczona wylacznie do uzytku podmiotu lub osoby, do ktorej jest adresowana. Jesli Pani/Pan nie jest odbiorca, dla ktorego wiadomosc jest przeznaczona, prosze zawiadomic o tym nadawce wiadomosci odpowiadajac na nia oraz ja skasowac, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postepowanie dotyczace tej wiadomosci, a w przypadku jego podjecia moze byc ono uznane za naruszajace prawo. Opinie i poglady objete wiadomoscia moga nie byc tozsame ze stanowiskiem Banku Millennium S.A., zas wylaczna odpowiedzialnosc za nie ponosi osoba bedaca nadawca wiadomosci.
Bank Millennium S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu szkod wyniklych w nastepstwie niniejszej wiadomosci lub z powodu opoznienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokladnosci lub niezupelnosci wiadomosci, gdyz Internet nie jest bezpiecznym srodkiem lacznosci. Ponadto oswiadczenia zlozone w tej wiadomosci nie sa prawnie wiazace w przypadku, gdy przepisy prawa wymagaja dla takich oswiadczen formy pisemnej.
Bank Millennium Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanislawa Zaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000010186. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-02-12-931. Wysokosc kapitalu zakladowego: 1 213 116 777,00 zl. Wysokosc kapitalu wplaconego: 1 213 116 777,00 zl.
----------------
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then please advise the sender by replying and deleting this message, also any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be deemed unlawful if undertaken. Opinions and views contained in this message may differ from the position of Bank Millennium S.A., while the sole responsibility for them rests on the sender.
Bank Millennium S.A. shall not be liable for any loss or damage ensuing from this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well. Moreover statements made in this message shall not be legally binding if legal provisions require such statements to be in written form.
Bank Millennium Spolka Akcyjna with its seat in Warsaw, ul. Stanislawa Zaryna 2A, 02-593 Warszawa, registered in the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw under the number KRS 0000010186. Tax identification number (NIP): 526-02-12-931. Initial capital: 1 213 116 777,00 PLN. Capital paid in: 1 213 116 777,00 PLN.
**********************************************************************
This thread ...

Follow-Ups:

Follow On AppleNews
Return to Archive home page | Return to MIDRANGE.COM home page

This mailing list archive is Copyright 1997-2019 by midrange.com and David Gibbs as a compilation work. Use of the archive is restricted to research of a business or technical nature. Any other uses are prohibited. Full details are available on our policy page. If you have questions about this, please contact [javascript protected email address].